Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE EURUS Sp. z o.o. informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EURUS Sp. z o.o., Ignatki 40/1, Kleosin
16 – 001; kontakt pod numerem tel. + 48 691 880 665

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Usługi przez Administratora oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Oznacza to
w szczególności:

Prowadzenie badań statystycznych,
Przesyłanie treści handlowych,
Przesyłanie treści marketingowych,

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:

Prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – cele statystyczne, obrona w razie zaistnienia roszczeń, rozpatrzenia reklamacji;

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach,
w których wyrażana zostaje na: przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, wykorzystywanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, lub inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów,

Przewidywany okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, odpowiada okresowi rejestracji
w newsletterze, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, jednakże nie dłużej niż 10 lat.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Właściwy poziom ochrony Pani/Pana danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA (PrivacyShield), ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Państwa prywatności.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek rejestracji w Portalu i realizacji Usługi przez Usługodawcę,

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Administrator może przekazywać Użytkownikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres email lub numer telefonu komórkowego.

Administrator zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez: kliknięcie odpowiedniego linku, kontakt e-mail na adres: biuro@eurus.com.pl lub drogą pocztową na podany wcześniej adres siedziby ADO.

Pliki cookies

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem ze Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkowników i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:

Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego.

Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego.

Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:
konfiguracji Serwisu Internetowego;

popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/

Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”

Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownik lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa:

Internet Explorer;
Microsoft Edge;
Chrome;
Safari;
Firefox;
Opera;
Android;
Safari (iOS);
Windows Phone;
Blackberry.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu Internetowego.

Użycie dodatkowych narzędzi analitycznych i marketingowych na Stronie:

Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem profesjonalnych narzędzi analitycznych i marketingowych takich jak:
Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

W celach analitycznych wykorzystujemy narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Informacje w ten sposób pozyskane (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwery Google Inc. w USA gdzie są przechowywane. Za pomocą pozyskanych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie, sporządza raporty
z aktywności na Stronie oraz proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Wiemy, że istnieje możliwość przekazywania przez Google informacji stronom trzecim, o ile jest to zgodne
z przepisami lub gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z innymi danymi Google Inc.

Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności Google Analitics uzyskać można na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html. Użytkownik ma możliwość zablokowania instalacji cookie przez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Może to jednak powodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Strony. Mogą Państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.