Skutki zanieczyszczenia wód

Skutki zanieczyszczenia wód

Życie w stylu less waste

Do światowych wód trafia co roku od 5 do 13 milionów ton plastikowych odpadów. W większości przypadków śmieci wyrzucane są do rzek, skąd trafiają do mórz i oceanów. Przyznasz, że te liczby szokują. Następstwa zanieczyszczenia wód pośrednio odczuwa każdy z nas. Dzisiaj przedstawię Ci najbardziej niepokojące skutki ludzkiej działalności, która oddziałuje na stan światowych wód. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z dalszą częścią artykułu podejmiesz ze mną walkę o czystą planetę!

Skutki zanieczyszczenia wód

Główne przyczyny zanieczyszczenia wód

Do zanieczyszczenia wód dochodzi w momencie, gdy zostaje naruszony ich prawidłowy skład fizykochemiczny. Niestety, do takiego stanu rzeczy bardzo często przyczynia się działalność człowieka. Jakie są główne źródła i przyczyny zanieczyszczeń?

  • ścieki przemysłowe, rolnicze i miejskie, które trafiają do wód,
  • występujące w wodach odłamki fizyczne, np. w postaci plastikowych opakowań, które trafiają tam w wyniku nieodpowiedzialnej, ludzkiej działalności,
  • nawozy stosowane w rolnictwie, które wraz z deszczem spływają do pobliskich zbiorników wodnych,
  • wyciek paliw z uszkodzonych tankowców, znajdujących się na morzach i oceanach.

Czy wiesz jakie skutki niosą za sobą wyżej wymienione czynniki? Niektóre mogą Cię zdziwić.

Skutki zanieczyszczenia wód – niska jakość wody pitnej

Jakość wody pitnej, także w krajach wysoko rozwiniętych, obniża się z roku na rok. Nowoczesne oczyszczalnie w bogatych państwach stosują co prawda innowacyjne technologie, które służą do oczyszczania wody pitnej, jednak nawet przy ich wykorzystaniu część zanieczyszczeń jest niemożliwa do usunięcia. 

Dużym problemem jest skażenie ściekami wód gruntowych i rzek, które są głównym źródłem wody pitnej. Wiedziałaś, że Ren, czyli największa rzeka Europy, która zapewnia wodę dla ok. 20 milionów osób rocznie, jest jednocześnie rzeką z najwyższym wskaźnikiem zanieczyszczenia na świecie? To skutek tego, że rokrocznie trafia do niej ok. 10 tys. ton substancji chemicznych. Część z tych substancji jest wysoce szkodliwa dla ludzkiego organizmu, np. arsen, cyjanek czy metale ciężkie.

Do skażenia środowiska wodnego przykłada się również działalność rolnicza. Pestycydy i sztuczne nawozy, które trafiają do wód w wyniku ulewnych deszczy, sprzyjają rozwojowi groźnych bakterii, glonów i sinic. 

Szacuje się, że obecnie ponad półtora miliarda osób na świecie nie ma bieżącego dostępu do czystej wody pitnej. Wobec tej informacji ciężko pozostać obojętnym, nie sądzisz?

Ocieplenie klimatu

Co ma wspólnego stan wód z ociepleniem klimatu? Wbrew pozorom bardzo wiele. Algi, które znajdują się w oceanach odpowiadają za proces fotosyntezy i pochłaniają nadwyżki CO2. Tym samym produkują tlen i sprawiają, że powietrze jest czystsze. Ich obumieranie, którego przyczyną są tony śmieci pływające w oceanach, prowadzi do negatywnych zmian klimatycznych. 

Oceany nie nadążają z pochłanianiem produkowanego przez ludzkość dwutlenku węgla. Ponadto potężne ilości CO2 wpływają na zwiększenie kwasowości oceanów. To z kolei przyczynia się do obumierania coraz większej ilości gatunków zwierząt. 

Negatywny wpływ na ekosystem wodny 

Tony plastikowych i chemicznych odpadów, które trafiają do zbiorników wodnych, przyczyniają się również do degradacji ekosystemu wodnego. Morskie stworzenia żywią się plastikowymi odpadami, przez co zmniejsza się ich populacja. 

Co więcej, wiele wyławianych ryb nie nadaje się do spożycia przez człowieka, właśnie ze względu na plastik, który znajduje się w ich układzie pokarmowym. Naukowcy odkryli, że szkodliwymi odpadami karmią się nawet stworzenia żyjące na głębokości 11 km! Sama przyznasz, że ten problem wymaga stanowczego działania. 

Realnym zagrożeniem dla wielu gatunków morskich są także wycieki paliwa. Powodują one zatrucie wody, czego skutkiem jest śmierć wielu osobników takich gatunków jak, chociażby delfiny, wieloryby czy foki. 

Coraz gorszy stan wodnego ekosystemu nie sprzyja także rekreacyjnemu wykorzystaniu zbiorników wodnych. Czym więcej zanieczyszczeń, a co za tym idzie bakterii i sinic, znajduje się w wodzie, tym ryzykowniejsze stają się kąpiele, nurkowanie czy surfowanie. 

Każdy gest i działanie, które przyczynia się do poprawy jakości światowych wód jest obecnie na wagę złota. Mając na uwadze dobro naszej planety, wszystkie opakowania moich kosmetyków produkowane są z plastiku z recyklingu, w tym z plastiku odławianego z oceanów. Przyłącz się do mnie, gra toczy się o najwyższą stawkę! 

Jestem Neboa - naturalne i wegańskie kosmetyki do pielęgnacji włosów, zamknięte w opakowaniach z plastiku odławianego z oceanów. Działam zgodnie z filozofią RESPECT THE NATURE – moją misją jest troska o Planetę! Dzięki produkcji moich opakowań, z oceanów odławiane są plastikowe odpady. Dbam o Ciebie, dbam i Planetę i dbam o przyszłość!

Napisz do nas