Świadomość ekologiczna – jak ją budować?

Świadomość ekologiczna – jak ją budować?

Życie w stylu less waste

Nasza planeta z roku na rok jest coraz bardziej obciążona zanieczyszczeniami, które powstają w wyniku działalności człowieka. Budowanie świadomości ekologicznej bez względu na wiek czy wykształcenie jest niezwykle ważną misją, w którą powinniśmy się wspólnie zaangażować! Podejmiesz ze mną to wyzwanie?

Świadomość ekologiczna - jak ją budować?

Czym jest świadomość ekologiczna?

Świadomość ekologiczną można określić jako postawę, którą cechuje odpowiedzialność za obecny stan środowiska naturalnego. Postawa taka powinna być oparta na rzetelnej i zweryfikowanej wiedzy. Osoba świadoma ekologicznie dąży do przywrócenia środowisku naturalnemu jego pierwotnego stanu. Na świadomość ekologiczną składa się m.in.:

  • poszanowanie środowiska naturalnego,
  • przestrzeganie zasad ochrony przyrody,
  • przeciwdziałanie i zapobieganie zagrożeniom środowiska, wynikającym z działalności człowieka,
  • posiadanie wiedzy w zakresie zależności i praw, które rządzą środowiskiem naturalnym,
  • dostrzeganie negatywnego wpływu przemysłu i rolnictwa na ekologię i zdrowie człowieka.

Wpływ działalności ludzkiej na środowisko

Jednym z najważniejszych aspektów budowania świadomości ekologicznej jest obiektywne wskazanie skutków działalności człowieka na środowisko. Jeśli zaczniesz przekazywać tę wiedzę najmłodszym w przyszłości ich świadomość, a co za tym idzie wrażliwość na problemy związane z ekologią, będzie znacznie wyższa.

W kontekście budowania świadomości ekologicznej bardzo ważne jest myślenie długofalowe. Niektóre działania człowieka związane z nadmierną ingerencją w środowisko naturalne, przyniosą odczuwalne skutki w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Wzmożona wycinka lasów, rosnąca emisja CO2 czy zaśmiecanie oceanów przyczyniają się do zachwiania ekosystemu, a pełne konsekwencje takiego postępowania są ciężkie do przewidzenia.

Żeby lepiej zobrazować zagrożenie, posłużę się przykładem. Na świecie żyje aktualnie ponad 7,7 miliarda osób. Wyobraź sobie, że każda z nich wyrzuca jedną plastikową butelkę miesięcznie w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone. W ten sposób 92,4 miliardów butelek rocznie przyczynia się do pogorszenia stanu środowiska. Warto dodać, że rozkład plastikowej butelki trwa od 100 do 1000 lat! Przyznasz, że te liczby są niepokojące. 

Zrównoważony rozwój

Ludzie posiadają niezwykłe umiejętności i niespotykaną u innych gatunków inteligencję. Nie oznacza to jednak, że mamy prawo degradować środowisko bez względu na wszystko! 

Oczywiście eksploatacja zasobów naturalnych przynosi ludzkości szereg korzyści. Dlatego w tym kontekście najważniejsze jest zachowanie równowagi. Zasada zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez państwa ONZ na Szczycie Ziemi w 1992 r., co było ważnym momentem w kontekście budowania świadomości ekologicznej.

W deklaracji podpisanej przez 192 państwa, zgodnie uznano, że podstawą zrównoważonego rozwoju jest wspólne ograniczanie zużycia zasobów odnawialnych i nieodnawialnych, a także sukcesywne wykluczanie z procesów gospodarczych substancji niebezpiecznych dla środowiska. Jeśli będziesz szerzyła te wartości w swoim otoczeniu, przyczynisz się do budowania świadomości ekologicznej. W tym kontekście edukacja i dawanie przykładu własną postawą jest kluczowe.

Pamiętaj, że w walce o czyste i zdrowe środowisko nie chodzi tylko o ładne krajobrazy, ale przede wszystkim o przyszłość następnych pokoleń!

Budowanie świadomości ekologicznej poprzez nowe technologie

Opracowywanie i popularyzacja nowych technologii, które odciążają Matkę Naturę to niezwykle ważny aspekt budowania świadomości ekologicznej. Do tej pory powstało wiele innowacyjnych rozwiązań, które pomagają odbudować równowagę w przyrodzie. Staraj się wykorzystywać je na co dzień, wpajając tym samym świadomość ekologiczną swoim pociechom. Do takich rozwiązań zaliczają się, chociażby:

  • recykling,
  • wykorzystanie alternatywnych źródeł energii,
  • unowocześnienie i zwiększenie liczby oczyszczalni ścieków,
  • stopniowe zastępowanie silników spalinowych silnikami elektrycznymi.

Zastanawiasz się nad tym, co możesz zrobić dla środowiska we własnym zakresie? Segreguj śmieci, zamień długie kąpiele w wannie na orzeźwiający prysznic, w miarę możliwości oszczędzaj prąd. Jeśli to w Twoim przypadku wykonalne, przesiądź się z samochodu do komunikacji miejskiej, a najlepiej na rower! Jeśli wdrożysz w życie te zachowania, świat stanie się czystszym i lepszym miejscem. 

Pewnie chciałabyś mnie zapytać jakie kroki podejmuje w zakresie dbania o środowisko? Wszystkie opakowania kosmetyków które Ci oferuje, zostały wyprodukowane z plastiku z recyklingu, w tym tego odławionego z oceanów. To mój sposób na poprawę kondycji Ziemi. Przyłącz się do mnie, żyj w zgodzie z ideą Respect The Nature!

Jestem Neboa - naturalne i wegańskie kosmetyki do pielęgnacji włosów, zamknięte w opakowaniach z plastiku odławianego z oceanów. Działam zgodnie z filozofią RESPECT THE NATURE – moją misją jest troska o Planetę! Dzięki produkcji moich opakowań, z oceanów odławiane są plastikowe odpady. Dbam o Ciebie, dbam i Planetę i dbam o przyszłość!

Napisz do nas